Polityka bezpieczeństwa

Polityka plików cookies
Klauzula informacyjna
Czym są pliki cookies?

Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe umieszczane na urządzeniach użytkowników końcowych (np. komputerach, telefonach, tabletach) za pośrednictwem przeglądarek internetowych. Pozwalają one rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Serwery mogą odczytać cookies przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Pliki te zawierają zazwyczaj nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików cookies? 
Pliki cookies wykorzystywane są przez nas w celu:
 1. dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. zabezpieczenia stron internetowych, np. uniemożliwienia dostępu osobom nieuprawnionym;
 4. do identyfikowania, które reklamy użytkownik wyświetlał, a w konsekwencji do dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
 5. zapewnienia dopracowania i sprawnego działania stron internetowych, w tym badania wydajności stron internetowych.
Jakich plików cookies używamy?
Zasadniczo stosujemy:
 1. pliki cookies „sesyjne” (pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej));
 2. pliki cookies „stałe” (pliki, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika).
Szczegółowy podział plików cookies, które mogą być stosowane w ramach naszego serwisu internetowego przedstawia się następująco:
 1. niezbędne pliki cookies, które są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej lub funkcjonalności, z których użytkownik chce skorzystać i umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego;
 2. pliki cookies, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z serwisu internetowego;
 3. funkcjonalne pliki cookies, które służą wzbogaceniu funkcjonalności stron internetowych i zapewnieniu wysokiego poziomu i większej funkcjonalności stron internetowych, umożliwiają m.in. zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika;
 4. reklamowe pliki cookies, które umożliwiają dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich preferencji.
Czy pliki cookies zawierają dane osobowe? 
Zasadniczo pliki te nie stanowią danych osobowych. Może się jednak zdarzyć, że pewne informacje przechowywane w plikach „cookies” (np. co do preferencji), zwłaszcza w połączeniu z innymi informacjami o użytkowniku stron internetowych, mogą być traktowane jako dane osobowe. W każdym razie, dane osobowe zgromadzone w ten sposób mogą być przetwarzane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika, o których mowa powyżej. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Jak usunąć pliki cookies?
Zazwyczaj przeglądarka internetowa użytkownika domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Uprawnienie do przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików „cookies” wynika ze zgody wyrażonej przez użytkownika stron internetowych. Zgoda ta wyrażana jest przez użytkownika podczas dokonywania konfiguracji przeglądarki internetowej lub wybranej strony internetowej lub usługi. Użytkownik ma możliwość powrotu do tych ustawień w każdej chwili i określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tych informacji.
Aby dokonać zmiany ustawień plików cookies użytkownicy powinni zapoznać się ze szczegółowymi informacjami o możliwościach i sposobach obsługi plików cookies, które są dostępne w ustawieniach przeglądarki internetowej. Jeżeli użytkownik nie dokona zmiany ustawień w zakresie cookies będzie to oznaczać, że cookies będą zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika.
W przypadku wyłączenia stosowania cookies przez użytkownika mogą wystąpić utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach serwisu internetowego.
Poniżej przedstawiamy linki do instrukcji najpopularniejszych przeglądarek internetowych, informujące o tym w jaki sposób dokonać zmiany w ustawieniach dotyczących plików cookies: Więcej informacji?
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących polityki cookies zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: dane.osobowe@muniak.eu
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat plików cookies wejdź na stronę: wszystkoociasteczkach.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Muniak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, adres siedziby: ul. Dywizjonu 303 nr139/U2, 01-470 Warszawa (dalej: „Spółka” lub „administrator”).

 2. Kontakt ze Spółką jest możliwy w następujący sposób:

 1. pisemnie pod adresem:
  Muniak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
  ul. Dywizjonu 303 nr139/U2
  01-470 Warszawa

 1. pod adresem e-mail: dane.osobowe@muniak.eu

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy ze Spółką. Brak podania danych uniemożliwi zawarcie i wykonanie umowy. Przekazane dane osobowe obejmują dane osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób reprezentujących lub wskazanych do kontaktu w związku z realizacją umowy tj.: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres, NIP, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego,

 2. Dane osobowe w zakresie podanym w umowie i w trakcie realizowanej współpracy będą przetwarzane przez Spółkę wyłącznie w następujących celach:

 1. zawarcia i realizacji umowy oraz jej rozliczenia,

 2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa związanych z kwestiami podatkowymi i rachunkowymi,

 3. w prawnie usprawiedliwionym celu rozumianym jako identyfikacja strony/osoby reprezentującej/osoby kontaktowej i ewentualne dochodzenie roszczeń,

 4. bieżącego kontaktu, w tym udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski,

 5. archiwizacji.

 1. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie:

 1. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,

 2. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

 3. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak bieżący kontakt z Państwem, w tym udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski czy dochodzenie roszczeń.

 1. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu ich przetwarzania. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 1. okres obowiązywania umowy i świadczenia usług,

 2. przepisy prawa, które mogą obligować Spółkę do przetwarzania danych przez określny czas, w tym w szczególności dla celów podatkowych i rachunkowych,

 3. okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora, w tym dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

 4. okres na jaki została udzielona zgoda,

 5. w celach archiwizacyjnych przez okres 5 lat.

 1. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione:

 1. upoważnionym pracownikom lub współpracownikom Spółki,

 2. podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych, w szczególności dostawcom usług technicznych, organizacyjnych, prawnych i doradczych, z których Spółka korzysta w związku z prowadzeniem swojej działalności gospodarczej, w tym firmom prawnym, podatkowym, księgowym, informatycznym, firmom świadczącym usługi serwisowe, firmom kurierskim i pocztowym.

 1. Spółka nie przekazuje Państwa danych osobowych do państw trzecich tj. poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 2. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Uprawnienia te mogą Państwo realizować kontaktując się ze Spółką:

 1. pisemnie pod adresem:
  Muniak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
  ul. Dywizjonu 303 nr139/U2
  01-470 Warszawa

 2. pod adresem e-mail: dane.osobowe@muniak.eu.

 3. Przetwarzanie danych osobowych nie obejmuje automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

 4. W przypadku zastrzeżeń co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych, przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.