Arbete vid Elefanthuset i Borås djurpark

Mordernisering kring delar av djurparken.

Projektet startade I September 2017 och var byggnationen av det nya elefanthuset i Borås djurpark. I vår entreprenad ingick armering och gjutning av betong golv och betong väggar, vi gjorde murning av tegelfasader samt gjorde trä fasaderna.
 

Kontakt

Kontakta oss