Privacy policy

Cookie Policy
Informationsklausul
Vad är cookies? 
Cookies är IT-data, särskilt textfiler som lagras på slutanvändares enheter (t.x. datorer, telefoner, surfplattor) via webbläsare. Med hjälp av cookies kan webbplatsen känna igen en användares enhet och visas korrekt, anpassad efter användarens inividuella önskemål. Servrar kan läsa cookies varje gång när slutenheten kopplas in. Dessa filer innehåller vanligtvis domännamnet på webbplatsen från vilken de kommer, sin lagringstid på slutenheten och ett unikt nummer.
Varför använder man cookies? 
Vi använder cookies för att:
 1. anpassa webbplatsens innehåll efter användarens önskemål och optimera användningen av webbplatser; i synnerhet är dessa filer användbara för att kunna känna igen en användares enhet och visa webbplatsen korrekt, anpassad efter användarens inividuella önskemål;
 2. sammanställa anonym, aggregerad statistik för att förstå hur användarna använder webbplatsen och på så sätt hjälper cookies oss att förbättra dess struktur och innehåll;
 3. skydda webbplatsen, t.ex. förhindra obehörig åtkomst;
 4. identifiera vilka annonser som har visats för användaren och följaktligen att tillhandahålla användarna reklaminnehåll som är mer anpassat efter deras intressen;
 5. ge en väl utvecklad och effektivt fungerande webbplats, inklusive undersöka webbplatsens effektivitet.
Vilka typer av cookies använder vi? 
Vi använder i huvudsak:
 1. sessionscookies (tillfälliga filer som lagras på användarens enhet tills användaren loggar ut från webbplatsen eller stänger programvaran (webbläsaren));
 2. fasta cookies (filer som sparas på användarens enhet under den tid som anges i parametrarna för “cookies” eller tills användaren tar bort dem manuellt).
En detaljerad sammanställning av cookies som kan användas på vår webbplats är följande:
 1. nödvändiga cookies som är absolut nödvändiga för en väl fungerande webbplats eller funktionalitet som användaren vill använda och som tillåter användning av de tjänster som erbjuds på webbplatsen;
 2. cookies som låter oss samla in information om hur du använder webbplatsen;
 3. funktionella cookies som används för att göra webbplatsen mer funktionell och säkerställa en hög nivå och större funktionalitet på webbplatsen, möjliggöra t.ex. att komma ihåg de inställningar som användaren valt och skräddarsy användargränssnittet;
 4. reklamcookies som används för att reklaminnehåll som visas för användarna ska vara mer anpassat efter deras önskemål.  
Innehåller cookies personuppgifter? 
Dessa filer utgör i princip inga personuppgifter. Det kan emellertid hända att viss information som lagras i “cookies” (t.ex. om önskemål) kan, särskilt i kombination med annan information om webbplatsens användare, behandlas som personuppgifter. Under alla omständigheter kan personuppgifter som samlats in på detta sätt endast behandlas för att utföra specifika funktioner för användaren som avses ovan. Sådana uppgifter krypteras på ett sätt som förhindrar obehörig åtkomst till dem.
Hur tar man bort cookies? 
Användarens webbläsare tllåter vanligtvis som standard lagring av cookies på användarens slutenhet.  
Rätten att lagra och komma åt “cookies” följer av samtycke från webbplatsens användare. Detta samtycke ges av användaren vid konfiguration av webbläsaren eller vald webbplats eller tjänst. Användaren kan när som helst återvända till dessa inställningar och ange villkoren för lagring eller åtkomst till denna information.
För att ändra inställningarna för cookies ska användarna läsa detaljerad information om möjligheterna och metoderna att hantera cookies som finns tillgänglig i webbläsarinställningarna. Om användaren inte ändrar inställningarna för cookies innebär det att cookies kommer att placeras i användarens slutenhet.
Om användaren avbryter användningen av cookies kan det vara svårt att använda vissa tjänster som erbjuds på webbplstsen.  
Nedan anges länkar till instruktioner för de mest populära webbläsarna som informerar om hur man ändrar inställningarna för cookies: Mer information? 
Om du har några frågor om vår cookiepolicy, vänligen kontakta oss på följande e-postadress: dane.osobowe@muniak.eu
Om du vill veta mer om cookies, gå till: wikipedia.org/HTTP_cookie
INFORMATIONSKLAUSUL 
 1. Personuppgiftsansvarig för dina uppgifter är Muniak bolag med begränsad ansvarighet kommanditbolag med säte i Warszawa, sätesadress: ul. Dywizjonu 303 nr139/U2, 01-470 Warszawa (nedan kallat: “Bolaget” eller “Personuppgiftsansvarig”). 
 2. Du kan kontakta Bolaget på följande sätt: 
  1. skriftligen på adressen:
   Muniak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 
   ul. Dywizjonu 303 nr139/U2
   01-470 Warszawa
  2. på följande e-postadress: dane.osobowe@muniak.eu
 3. Att tillhandahålla personuppgifter är frivilligt men nödvändigt för att ingå och uppfylla ett avtal med Bolaget. Om du inte lämnar dina personuppgifter kommer vi inte kunna ingå och uppfylla avtal. Lämnade personuppgifter innehåller uppgifter om fysiska personer som bedriver näringsverksamhet, representanter eller kontaktpersoner för avtalet, dvs.: förnamn, efternamn, företagsnamn, adress, NIP-nummer, e-postadress, telefonnummer. 
 4. Under samarbetet behandlas personuppgifter av Bolaget i den omfattning som anges i avtalet och endast för följande ändamål:
  1. ingå, uppfylla och slutreglera avtalet,
  2. uppfylla de skyldigheter som följer av bestämmelserna om skatter och redovisning,
  3. för ett legitimt ändamål som förstås som identifiering av part/representant/ kontaktperson och eventuellt för genomdrivning av fordringar,
  4. löpande kontakt, inklusive besvara brev och begäranden,
  5. arkivering.
 5. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är:
  1. nödvändighet för att uppfylla avtalet eller vidta åtgärder på din begäran innan avtalet ingås,
  2. nödvändighet för att uppfylla den personuppgiftsansvariges lagliga skyldighet,
  3. nödvändighet för de ändamål som följer av den personuppgiftsansvariges legitima intressen, som t.ex. löpande kontakt med dig, inklusive besvara dina brev och begäranden och genomdriva fordringar.
 6. Dina personuppgifter behandlas under den period som krävs för att uppnå syftet med behandlingen. Behandlingstiden för dina personuppgifter beror på vad syftet med behandlingen är. Lagringstiden för dina personuppgifter beräknas utifrån följande kriterier:
  1. avtalstid och period under vilken tjänsterna tillhandahålls, 
  2. lagbestämmelser som kan tvinga Bolaget att behandla uppgifterna under en viss tid, inklusive i synnerhet för skatter och redovisning,
  3. tid som behövs för att försvara den personuppgiftsansvariges intressen, inklusive genomdriva fordringar i samband med fullgörandet av åtaganden enligt avtalet, 
  4. period för vilken du har medgvit ditt samtycke,
  5. för arkivering i 10 år.
 7. Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till: 
  1. behöriga arbetstagare eller medarbetare i Bolaget, 
  2. enheter som stödjer Bolaget genom att utföra beställda tjänster och enligt ingångna avtal om anlitande av databehandling, i synnerhet leverantörer av tekniska, organisatoriska, juridiska tjänster och rådgivning som Bolaget använder för att bedriva sin verksamhet, inklusive juridiska, skatte-, redovisnings-, IT-företag, företag som tillhandahåller service och underhåll, bud- och postföretag.
 8. Bolaget överför inte dina personuppgifter till tredje land, dvs. utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 
 9. Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter, rätta, ta bort dem eller begränsa behandlingen, rätt att överlåta dem, rätt att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, rätt att när som helst återkalla ditt samtycke utan att det påverkar lagenligheten av den behandling som baseras på ditt samtycke innan det återkallas samt rätt att invända mot databehandling. Du kan utöva dessa rättigheter genom att kontakta Bolaget:
  1. skriftligen på adressen:
   Muniak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 
   ul. Dywizjonu 303 nr139/U2
   Warszawa
  2. på följande e-postadress: dane.osobowe@muniak.eu
 10. Behandling av personuppgifter omfattar inte automatiskt beslutsfattande eller profilering. 
 11. Om du har invändningar mot behandling av personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till ordförande för Myndigheten för personuppgiftsskydd.