Tjänster

Entreprenadverksamhet

Sedan ett antal år tillbaka agerar vi som totalentreprenörer på den Polska marknaden. Vi deltar aktivt i var del i byggprocessen för att få ett optimalt utförande i vart steg.

All kunskap för att ditt byggprojekt ska bli en framgångsfaktor finns i vår organisation. Vi är inte bara byggentreprenörer utan också leverantörer av ett flertal byggmaterial på marknaden.

Armerade betongkonstruktioner

Vi har flerårig erfarenhet inom betongkonstruktioner i både vårt eget land och runt om i Europa. Ett av våra största anbudsområden gäller just betongkonstruktioner där vi gör allt från armerade betongplattor både klass 1 och klass 2, väggar, tak, hisschakt, ramper, simbassänger och mycket mera.

Vi erbjuder anbud där vi inte bara levererar arbete utan där vi även stå för och tillhandahåller armering, betong, formar både Peri, Doka och platsbyggda. Allt för att våra kunder ska ha ett flexibelt val som passar dess arbetsplats.

Stommontage

Ett stort område i vår produktion är stommontage. Vi har stommontage team som speciallierat sig på montage av utfackningsväggar, filligranbjälklag och massiv väggar.

Vårt huvudområde är inom bostadsmontage men vi uppför även kommersiella fastigheter. Vi tillhandahåller allt från grundkonstruktionen till prefab väggar, filligranbjälklag, pågjutningar och sist men inte minst yttertak. Vi har en rad samarbetspartners och tillsammans med dem är vi redo att inte bara montera utan också leverera de element ditt projekt behöver.

Murningsarbeten

Vårat team med murare har många års erfarenhet av tegelfasader, stenfasader och dekorplattor. I deras portfolio har vi projekt som länsarkivet i Göteborg.

Det är inte bara fasadsystem våra murare jobbar med utan också Leca och Lättbetong. De har gedigen kunskap kring allt former av murningsarbeten.

Sandwich element

Under de år vi varit verksamma på Svensk marknad har Sandwich-element blivit vägen att bygga kommersiella och logistik anläggningar.
Vi har monterat många projekt åt ett brett utbud av kunder. Alla med samma goda resultat.

När det kommer till sandwich-paneler har vi många fina samarbetsparter som vi tillsammans med har levererat och monterat ett antal projekt i hela Sverige. Vi har kompletta prisbilder med leverans, montage, liftar och kranar för att underlätta processen för våra kunder.
Det är inte bara paneler vi kan leverera utan alla sorter av fasadbeklädnader för dessa produkter finns också med i vårt utbud.

Byggskivor

Med många års erfarenhet och tusen och åter tusen kvadratmeter med olika byggskivor monterade känner vi oss mer än säkra i denna byggkonst. Vi levererar och monterar all form av in och utvändig stomkomplettering.

Alltid när man väljer Muniak Sverige AB kan man vara säker på att kvalitet är i första fokus vad gäller både mått, ljud och brand. Det är viktigt för oss att kunden kan känna sig trygg när de väljer oss som deras entreprenör.

Kök, inredning och listverk

Med över 25 års erfarenhet på den Polska marknaden och 12 år på den Svenska har montage av inredning blivit en rutin i vårt företag. Det är viktigt för oss att kunna tillhandahålla en helhetslösning för våra kunder.

För att våra kunder ska kunna ha ett felfritt och problemfritt byggande tar vi hand om allt från betongplattan till sista listen i det färdiga huset. Våra arbetslag som monterar dörrar, fönster, inredning och lister har lång erfarenhet och är specialiserade i sista handpåläggningen.

Aluminium partier

Tillsammans med vår samarbetspartner projekterar, levererar och monterar vi aluminium partier på Svensk marknad. De referens projekt vi gjort har skapat ett stor förfrågan på våra produkter.

Inga kravställningar är för stora eller för små. Vi tar fram de lösningar kund behöver i både glas och aluminium konstruktion.