Arbete vid Kvarteret Trasten, ett bostadsprojekt i Borås

Avslutar arbeten I Kvarteret Trasten, Borås.

Arbetena som pågår är inne i slutfas för projektet. Våra sista åtaganden är montage av dörrar, kök och byggnation av terrasser.
 

Kontakt

Kontakta oss