Arbeten vid Norra Kvarngärdet, ett bostadsprojekt i Stockholm

Byggnation av bostäder.

Detta projekt innefattar I delmoment 1 armering och betongarbeten för grunden, takkonstruktioner och delar av fasad system. Delmoment 2 och 3 innefattar, stomkomplettering, dörrar, fönster, fasadtegel, inredning, köks montage och till sist foder och socklar.  

Kontakt

Kontakta oss