Kvarteret Trasten Boras

  • Utförande: Betongarbeten, Stommontage, Takarbeten, Fönstermontage, Stomkomplettering, Dörrmontage och Innredningsmontage
  • Projekttyp: Bostadsrättsförening
  • Status av projekt: Klart
  • Region: Göteborg

Under våren 2016 påbörjades grundarbeten för detta projekt. Vårt arbete i detta projekt var ett helhetsåtagande där vi startade med bottenplattan, fortsatte med stommontage, monterade trappor, gjorde takarbeten, monterade alla fönster, efter tätt hus gjorde vi all stomkomplettering, monterade alla invändiga dörrar och till slut monterade vi inredning i lägenheterna.  
 

Kontakt

Läs mer