Kvarteret Borgen Halmstad

  • Utförande: Stommontage, Takarbeten, Stomkomplettering, Dörrmontage, Köksmontage och Socklar/foder
  • Projekttyp: Hyresrätter
  • Status av projekt: Pågående
  • Region: Malmö

Projektet består av 179 lägenheter och 110 parkeringsplatser. Arbetena påbörjades under februari månad 2016. Vi började med uppförandet av stommen som bestod av utfackningsväggar och filigranbjälklag. Efter att den prefabricerade stommen gjorts byggde vi takkonstruktionen. I följd av att huset stod tätt påbörjade vi invändiga gipsarbeten. I slutet av projektet gjorde vi montering av dörrar och kök samt socklar och lister.

Kontakt

Läs mer